Anunț privind achiziționarea de organizare evenimente

Arhiepiscopia Ortodoxă Română solicită ofertă privind achiziționarea de Servicii pentru organizare evenimente COD CPV 79341000-6 și cod secundar Servicii de campanii de publicitate COD CPV 79952000-2 în cadrul proiectului ”Structuri de economie socială SOLIDARe”, cod proiect 128414.

 

Principalele activități pentru care se solicită ofertă sunt:

  • 7 seminarii informative
  • 10 workshopuri
  • 3 mese rotunde

 

Documentația poate fi solicitată prin email la adresa secretariatma@yahoo.com sau telefonic: +40 269 211 584.

 

Se vor respecta specificațiile și condițiile tehnice de achiziție de servicii de organizare evenimente anexate la prezenta. Oferta financiară va fi detaliată pentru fiecare activitate în parte.

Pentru dovedirea capacității tehnice se vor atașa documente justificative (contract, recomandare și proces verbal de recepție a serviciilor după caz).

Ofertele se vor depune la registratura AOR sau se vor transmite prin e-mail  secretariatma@yahoo.com până la data de 2.12.2019.

Detalii privind specificațiile tehnice privind achiziția de servicii de publicitate găsiți aici:

Image (162)

Image (163)

Image (164)

 

Image (165)

Image (166)