Anunt privind achizitionarea de servicii de publicitate!

Arhiepiscopia Ortodoxă Română solicită ofertă privind achiziționarea de Servicii de publicitate COD CPV 79341000-6 și cod secundar Servicii de campanii de publicitate COD CPV 79341400-0 în cadrul proiectului ”Structuri de economie socială SOLIDARe”, cod proiect 128414.

 

Principalele activități pentru care se solicită ofertă sunt:

  • Comunicate de presă
  • Reclame sponsorizate
  • Afișe

 Documentația poate fi solicitată prin email la adresa secretariatma@yahoo.com sau telefonic: +40 269 211 584.

 Se vor respecta specificațiile și condițiile tehnice de achiziție de servicii de publicitate anexate la prezenta. Oferta financiară va fi detaliată pentru fiecare activitate în parte.

Pentru dovedirea capacității tehnice se vor atașa documente justificative (contract, recomandare și proces verbal de recepție a serviciilor după caz).

Ofertele se vor depune la registratura AOR sau se vor transmite prin e-mail  secretariatma@yahoo.com până la data de 2.12.2019.

Detalii privind specificațiile tehnice privind achiziția de servicii de publicitate găsiți aici:

Image 1

Image 2Image 3