Proiect Masa pe Roti -Pliant (Conditii de admitere si Documente necesare)

SERVICIUL SOCIAL FURNIZAT ÎN COMUNITATE

,,MASA PE ROŢI’’

Condițiile de admitere în serviciul social ,,Masa pe roți’’ sunt următoarele:

 

1.Să aibă peste 18 ani;

2.Venituri sub 800 lei/lună pentru persoanele vârstnice

3.Sunt imobilizate la domiciliu, fiind lipsite de posibilitatea de a-și asigura hrana zilnic;

4.Nu beneficiază de sprijinul aparţinătorilor;

5.Să aibă domiciliul sau reședința pe raza Municipiului Sibiu.

Documente necesare pentru admitere:

 

1.Cerere de admitere (document tipizat, se completează la sediul serviciului social);

2.Act de identitate (copie+original);

  1. Certificatul de încadrare în gradul grav de handicap (copie, unde este cazul);

4.Acte doveditoare de venituri/ cupon de pensie şi decizie – după caz (copie);

  1. Planul individual de servicii emis de către SPAS Sibiu – după caz (copie)

6.Documente medicale din care să rezulte starea de sănătate – după caz (copie).

Serviciile sociale furnizate în comunitate ,,Masa pe roţi’’ sunt gratuite!

De serviciile sociale furnizate prin proiectul ,,Masa pe roți’’ beneficiază:

1) persoane vârstnice, de pe raza mun. Sibiu, cu venituri precare sub 800 lei/lună, care sunt imobilizate la domiciliu, fiind lipsite de posibilitatea de a-și asigura hrana zilnic şi nu beneficiază de sprijinul aparţinătorilor;

2) persoane adulte cu handicap, de pe raza mun. Sibiu, imobilizate la domiciliu, care sunt lipsite de posibilitatea de a-și asigura hrana zilnic şi nu beneficiază de sprijinul aparţinătorilor.

Serviciile sociale furnizate sunt:

  • asistență socială – activităţi de informare, evaluare, consiliere socială;
  • asigurarea gratuită a unei mese calde 2 zile/săptămână
  • transportul mesei calde la domiciliul asistatului;
  • monitorizarea periodică a persoanei asistate;
  • acordarea de ajutor material (în funcție de caz -îmbrăcăminte şi alimente de bază);
  • în funcție de caz se acordă asistență religioasă sau psihologică.

 

pliant